Gangways

1

Aluminium Stesps Fixed Models (Type 1S)

CODE TYPE WIDTH LENGTH WEIGHT
12051 PSR01-S 30 cm 186 cm 6,2 kg
12052 PSR01-S 35 cm 186 cm 6,5 kg
12053 PSR01-S 30 cm 206 cm 7,1 kg
12054 PSR01-S 35 cm 206 cm 7,5 kg
2

Aluminium Folding Models (Type 1K)

CODE TYPE WIDTH LENGTH WEIGHT
12055 PSR01-K 30 cm 170 cm 7 kg
12056 PSR01-K 35 cm 170 cm 7,4 kg
12057 PSR01-K 30 cm 210 cm 8,1 kg
12058 PSR01-K 35 cm 210 cm 8,5 kg

Wooden Steps Folding Models (Type 1K)

CODE TYPE WIDTH LENGTH WEIGHT
12060 PSR01-K 30 cm 206 cm 8,5 kg
4

Aluminium Steps Fixed Models (Type 2)

CODE TYPE WIDTH LENGTH WEIGHT
12037 PSR02-S 40 cm 200 cm 6,2 kg
12039 PSR02-S 40 cm 250 cm 6,5 kg
5

Aluminium Steps Foldable Models (Type 2K)

CODE TYPE WIDTH LENGTH WEIGHT
12031 PSR02-K 35 cm 200 cm 6,5 kg
12032 PSR02-K 40 cm 200 cm 6,7 kg
12033 PSR02-K 35 cm 250 cm 6,8 kg
12034 PSR02-K 40 cm 250 cm 7 kg

Wooden Steps Foldable Models (Type 2K)

CODE TYPE WIDTH LENGTH WEIGHT
12040 PSR02-K 35 cm 200 cm 6 kg
12041 PSR02-K 40 cm 200 cm 6,7 kg
12042 PSR02-K 35 cm 250 cm 6,8 kg
12043 PSR02-K 40 cm 250 cm 7 kg
7

Aluminium Steps Fixed Models (Type 3S)

CODE TYPE WIDTH LENGTH WEIGHT
12001 PSR03-S 40 cm 200 cm 7,5 kg
12052 PSR03-S 40 cm 250 cm 7,6 kg
12053 PSR03-S 40 cm 300 cm 7,8 kg
12054 PSR03-S 50 cm 400 cm 8 kg
8

Aluminium Steps Foldable Models (Type 3K)

CODE TYPE WIDTH LENGTH WEIGHT
12012 PSR03-K 40 cm 200 cm 8,5 kg
12013 PSR03-K 40 cm 250 cm 8,7 kg
12014 PSR03-K 40 cm 300 cm 9 kg

 

9

Wooden Steps Foldable Models (Type 3K)

CODE TYPE WIDTH LENGTH WEIGHT
12005 PSR03-K 40 cm 200 cm 8,5 kg
12006 PSR03-K 40 cm 250 cm 8,7 kg
12007 PSR03-K 40 cm 300 cm 9 kg